“Omgaan met heftige emoties en driftbuien”

Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoge intelligentie; het is een manier van zijn. Een manier van zijn die inwerkt op allerlei aspecten van de persoonlijkheid en gevolgen heeft voor hoe iemand de wereld beleeft en ermee omgaat. Niet beter of slechter, maar anders.

Begaafde kinderen zijn vaak intense kinderen met een rijk gevoelsleven. Als ze blij zijn, zijn ze heel blij, als ze boos zijn, heel boos, enzovoort.
Als ze op school bijvoorbeeld nog niet goed tot hun recht komen of ze hebben nog geen aansluiting, dan kunnen ze zich sterk ontmoedigd voelen en dit uiten in bijvoorbeeld driftbuien of sarren.

Als je kind regelmatig overweldigd raakt door z’n gevoelens, heeft hij jouw steun keihard nodig om te begrijpen hoe hij in elkaar zit en hoe hij op een acceptabele manier uiting kan geven aan zijn gevoelens en behoeften.  

In deze training krijg je meer zicht op:

  • wie je kind is en wat hij nodig heeft om tot zijn recht te komen,
  • hoe je op een ferme en vriendelijke manier kunt omgaan met heftige emoties, driftbuien en sarren. Niet met sancties maar vanuit verbinding en richting geven.

Datum: vrijdag 12 juli 2019 (VOL)

Tijd: van 10.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Locatie: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32, 2281 CX Rijswijk.

Investering: €195 (inclusief btw, lunch en ebook) Tweede ouder uit een gezin is gratis.

Trainer:  Drs. Marieke van der Zee

Wil jij de sfeer in huis verbeteren en op een prettige daadkrachtige manier ingrijpen bij driftbuien of gesar? Klik op deze link: Ik meld me aan.