Hoogbegaafdheid en je rol als ouder

  1. Erkennen  en waarderen van hoogbegaafdheid en aansluiten bij de eigenheid van je kind.
  2. Zorgen voor een passend sociaal netwerk
  3. Zorgen voor een uitdagende omgeving waarin je kind zijn ei kwijt kan en zich kan ontwikkelen
    • Aanpassen van onderwijs
    • Inspirerende en uitdagende omgeving aanbieden buiten school
  4. Anders opvoeden
    Ondersteunend leiding geven; grenzen stellen en richting geven zonder sancties of beloningen.

Mijn werkwijze is gebaseerd op onder meer de gordon®methode, “Positive Discipline” van Jane Nelsen, “No Drama Discipline” van Siegel & Bryson en “Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit” van Haim Omer.